Δοξολογία για την Εθνική Εορτή
5 Απρίλιος 2022

Σάββατο του Λαζάρου

09:30 – 11:30  Όρθρος και Θεία  Λειτουργία

18:00 – 18:40  Εσπερινός

Κυριακή των Βαΐων

09:30 – 12:15  Όρθρος και Θεία Λειτουργία

19:00 – 20:30  Ακολουθία του Νυμφίου

Μεγάλη Δευτέρα

08:00-10:00 Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

19:00 – 20:30  Ακολουθία του Νυμφίου

Μεγάλη Τρίτη

19:00 – 20:30  Ακολουθία του Νυμφίου

Μεγάλη Τετάρτη

07:30 – 09:00 Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

19:00 – 20:00  Ιερό Ευχέλαιο 

Μεγάλη Πέμπτη

09:00 – 12:00  Ακολουθία Όρθρου Μ. Πέμπτης και η Λειτουργία του Μ. Βασιλείου

19:00 – 22:30  Ακολουθία των Παθών  – Δώδεκα Ευαγγέλια  / Στολισμός Επιταφίου

Μεγάλη Παρασκευή

11:00 – 14:00  Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και Αποκαθηλώσεως

19:00 – 22:00  Ακολουθία Επιταφίου

Μεγάλο Σάββατο

10:00 – 12:00  Θεία Λειτουργία

22:00 – 01:00  Ακολουθία της Αναστάσεως (Το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ στις 23.00 !!)

Κυριακή του ΠΑΣΧΑ

11:00 – 12:00  Εσπερινός της Αγάπης

Ενημερωτικά:

Κατά τις ημέρες αυτές και κυρίως το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου Σαββάτου, παρακαλούνται οι ευσεβείς ενορίτες να μη σταθμεύουν τα οχήματά τους σε μέρη που εμποδίζουν την κίνηση ή την πρόσβαση στις αυλές και στα ιδιωτικά γκαράζ των κατοίκων της περιοχής. Όταν ο χώρος στο προαύλιο της εκκλησίας είναι πλήρης μπορείτε να αναζητήσετε χώρους στάθμευσης δίπλα από το κοιμητήριο του χωριού όπου υπάρχουν πολλές θέσεις.

Offices de la Semaine sainte 2022

Samedi de la résurrection de Lazare

09h30 – 11h30  Matines et Divine Liturgie

18h00 – 18h40  Vêpres

Dimanche des Rameaux

09h30 – 12h15 Matines et Divine Liturgie Pontificale

19h00 – 20h30  Office de l’Époux

Lundi saint

08h00-10h00 Liturgie des Dons présanctifiés

19h00 – 20h30  Office de l’Époux

Mardi saint

19h00 – 20h30  Office de l’Époux

Mercredi saint

07h30 – 09h00 Liturgie des Dons présanctifiés

19h00 – 20h00  Sacrement des Saintes Huiles 

Jeudi saint

09h00 – 12h00  Matines, Vêpres et Divine Liturgie

19h00 – 22h30 Office de la Passion (12 évangiles)

Vendredi saint

11h00 – 14h00 Office de la Descente de la Croix

19h00 – 22h00 Office de la Mise au Tombeau

Samedi saint

10h00 – 12h00  Divine Liturgie

22h00 – 01h00  Office de la Résurrection (La proclamation de la Résurrection à   23h00 !!), Matines et Divine Liturgie Pascales

Dimanche de PÂQUE

11h00 – 12h00  Vêpres pascales (Lecture de l’évangile à plusieurs langues)

Pour information : Pendant ces jours et surtout le soir du Vendredi Saint et du Samedi Saint, les paroissiens sont priés de ne pas garer leurs véhicules dans des endroits qui empêchent la circulation ou l’accès aux cours et aux garages privés des résidents locaux. Lorsque l’espace dans la cour de l’église est plein, vous pouvez chercher des places de parking à côté du cimetière du village où il y a beaucoup de places.

X