Σήμερα 9/04/2020 εορτάζουν:

Σήμερα 18/04/2020 εορτάζουν:
18 Απρίλιος 2020
Ποιμαντορικὴ Ἐπιστολή Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Ἐξάρχου Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου ἀναφορικὰ μὲ τὴν κρίση λόγῳ κορωνοϊοῦ
21 Απρίλιος 2020
X